Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

विश्वनाथ राय


विश्वनाथ राय


विश्वनाथ राय
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bishwanath123ray@gmail.com
सम्पर्क 9861040581
ठेगाना chakraghata 9, सर्लाही
बहाल मिति २०७६ पुष १७