Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

Ramswartha Mahato


Ramswartha Mahato


Ramswartha Mahato
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9854038166
बहाल मिति २०७३ बैशाख ५