Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

शैलेन्द्र कुमार महतो


शैलेन्द्र कुमार महतो


शैलेन्द्र कुमार महतो
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
ठेगाना चन्द्रनगर न पा १chandranagar 1 1, सर्लाही
बहाल मिति २०७६ पुष १०