Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

भुमिश्वर पोख्रेल


भुमिश्वर पोख्रेल


भुमिश्वर पोख्रेल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा स.प्र.जि.अ.
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9854038045
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन ६