Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

मोहन बहादुर जि.सी.

  • मोहन बहादुर जि.सी.

मोहन बहादुर जि.सी.


मोहन बहादुर जि.सी.
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल daosarlahi@moha.gov.np
सम्पर्क 9854077777
ठेगाना आधिखोला गा.पा. 4, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ असार ३