Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम

20180710_114533.jpg
उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा प्र.जि.अ.