Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 राम कुमार महतो राम कुमार महतो प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9854077777
2 भुमिश्वर पोख्रेल भुमिश्वर पोख्रेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी स.प्र.जि.अ. 9854038045
3 राम नरेश राम राम नरेश राम प्रशासकीय अधिकृत 9864062756
4 राजकुमार थापा राजकुमार थापा प्रशासकीय अधिकृत 9844149800
5 मिन बहादुर लुंगेली मिन बहादुर लुंगेली नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9844402954
6 शैलेन्द्र कुमार महतो शैलेन्द्र कुमार महतो नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
7 रमेश कुमार यादव रमेश कुमार यादव नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9844317134
8 विश्वनाथ राय विश्वनाथ राय नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9861040581
bishwanath123ray@gmail.com
9 रामहरि आचार्य रामहरि आचार्य लेखापाल लेखा शाखा 9854038166
10 मुकेश कुमार यादव मुकेश कुमार यादव कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9814848567
Myadav721@gmail.com
11 विश्वनाथ अधिकारी विश्वनाथ अधिकारी खरिदार मुद्दा शाखा 9854040944
12 मिथिलेश कुमार चाैधरी मिथिलेश कुमार चाैधरी खरिदार नागरिकता शाखा 9865148106
13 सिताराम पण्डित सिताराम पण्डित खरिदार मुद्दा शाखा 9815845090
14 अंगेश कुमार शाह अंगेश कुमार शाह खरिदार नागरिकता शाखा 9844243674
15 Sanjeet Kumar Ray Sanjeet Kumar Ray खरिदार प्रसाशन शाखा 9807612435
sanjitray12435@gmail.com
16 रामेश्वर महताे रामेश्वर महताे हलुका सवारी चालक प्र.जि.अ. काे कार्यकक्ष 9844046572
17 बिश्वनाथ राय बिश्वनाथ राय हलुका सवारी चालक प्र.जि.अ. काे कार्यकक्ष 9844018677
18 फेकन पंडित फेकन पंडित कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9814832555
19 भगवती कुमारी न्याैपाने भगवती कुमारी न्याैपाने कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9844087833
20 राम विश्वास चाैधरी राम विश्वास चाैधरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा
21 सिताराम पण्डित सिताराम पण्डित कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9807697917
22 राज कपुर राय राज कपुर राय कार्यालय सहयोगी प्र.जि.अ. काे कार्यकक्ष 9817840504
23 सुनिल पण्डित सुनिल पण्डित कार्यालय सहयोगी 9844205835
24 महेश मेस्तर महेश मेस्तर क्लिनर 9817624967