Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

कार्यालयकाे घर जग्गा लगायतकाे अचल सम्पतिकाे विवरण

कार्यालयकाे घर जग्गा लगायतकाे अचल सम्पतिकाे विवरण